Stránka sa načítava...

Nenechaj sa obrať o peniaze. Daj si pozor na prebiehajúce útoky.Viac info 👉

Obchodné financovanie

Čo ti vieme ponúknuť?

Obchodné financovanie ti poslúži, ak chceš pri obchodnom styku využiť  platobné a zabezpečovacie nástroje. Pozri, s čím ti vieme pomôcť.

Dokumentárne inkaso

 • najčastejšie využívaná forma bezzáväzkového platobného nástroja,
 • odovzdanie dokumentov kupujúcemu prebieha až po splnení inkasných podmienok,
 • dokumenty kupujúcemu vydávame až po zaplatení hodnoty dokumentárneho inkasa,

Dokumentárny akreditív

 • záväzková forma platobného nástroja, ktorá sa využíva na úhradu za tovar alebo službu v obchodnom styku,
 • neodvolateľný písomný záväzok banky zaplatiť predávajúcemu (dodávateľovi) určitú peňažnú čiastku, v určitý čas, za predpokladu splnenia akreditívnych podmienok stanovených v akreditívnej listine,
 • z hľadiska tvojej pozície v zmluvnom vzťahu s obchodným partnerom ti vieme poskytnúť:
  • odberateľský akreditív  - otvorený z tvojho príkazu (si v pozícii kupujúceho/odberateľa alebo dodávateľský akreditív  - otvorený inou bankou v prospech teba akopredávajúceho/dodávateľa.

Banková záruka

 • existuje preto, aby minimalizovala obchodné riziká a posilňuje aj dôveryhodnosť vo vzťahu k obchodnému partnerovi. Navyše ti môže pomôcť získať výhodnejšie obchodné podmienky,
 • ide o naše písomné vyhlásenie v záručnej listine, že uspokojíme veriteľa (oprávneného) do výšky určitej peňažnej čiastky, ak dlžník nesplní svoj záväzok, alebo budú splnené iné podmienky stanovené v záručnej listine,
 • najčastejšie používané druhy bankových záruk: Platobná záruka / Záruka za ponuku / Akontačná záruka / Záruka za riadne vykonanie kontraktu zabezpečenie - finančné prostriedky na účte klienta, biankozmenka avalovaná majiteľmi, notárska zápisnica, resp. iný zabezpečovací prostriedok akceptovaný bankou.

Nastavenie cookies 🍪

Na našom webe používame cookies, ktoré pomáhajú zlepšovať tvoj používateľský zážitok, a pre anonymnú analýzu návštevnosti. Využívanie cookies si môžeš nastaviť vo svojom prehliadači alebo prostredníctvom nastavenia cookies. Viac informácií o tom, ako využívame cookies a možnosti ich dodatočného odvolania nájdeš v informáciách o ochrane súkromia aj v dokumente o cookie policy.

Akceptovať všetky cookies
Nastaviť cookies