Stránka sa načítava...

Úvery pre biznis

Čo ti vieme ponúknuť?

 • prevádzkové financovanie – zafinancuješ ním základné potreby tvojej prevádzky (napríklad nákup zásob či vykrytie sezónnych výkyvov), pomôže ti aj v období, keď máš proste nedostatok peňazí.       
 • investičné financovanie – je vhodné na financovanie väčších a dlhodobejších investičných potrieb (napríklad nákup hmotného činehmotného majetku, financovanie investičnej výstavby alebo rekonštrukcie tvojej prevádzky).
 • financovanie developmentu a výstavby nehnuteľností – týmto úverom zafinancuješ napríklad nové administratívne budovy, polyfunkčné a obchodné centrá, hotely, bytové projekty a podobné.
 • možnosť vystavenia úverového prísľubu.

Kontokorentný úver

 • poskytneme ti ho formou debetného úverového rámca nastaveného na tvojom podnikateľskom účte,
 • len v mene EUR, splatnosť je max. 1 rok,
 • splácaš ho priebežne, pripísaním platieb na podnikateľský účet. Splatenú časť môžeš kedykoľvek opätovne čerpať,
 • zabezpečenie - vlastná biankozmenka vystavená majiteľmi, pohľadávky z obchodného styku, nehnuteľný majetok a pod.
Prečo kontokorentný úver v 365?
 • Pomôže ti prekonať krátkodobé výkyvy v ťažkých časoch,
 • môžeš sám disponovať s úverovými prostriedkami formou príkazov na úhradu a výberov z tvojho podnikateľského účtu vedeného u nás,
 • úver si po splnení podmienok môžeš obnoviť na ďalšie obdobie.

Splátkové úvery

Revolvingový úver

 • čerpanie s účelom,
 • splácanie úveru formou splátok v dohodnutej výške k dohodnutým termínom,
 • lehota splatnosti je jedno obdobie, teda max. 1 rok a spolu max. 5 období,
 • zabezpečenie - vlastná biankozmenka vystavená majiteľmi, pohľadávky z obchodného styku, nehnuteľný majetok a pod.
Prečo revolvingový úver v 365?
 • Zohľadníme tvoje potreby, ktoré vyplývajú z podnikania v rôznych časových obdobiach (výrobný cyklus, sezónnosť...),
 • plynulé financovanie prevádzkových potrieb,
 • pohodlné plánovanie finančných tokov.

Krátkodobý / Strednodobý / Dlhodobý úver

 • čerpanie s účelom,
 • splácanie formou splátok v dohodnutej výške k dohodnutým termínom,
 • lehota splatnosti – v závislosti od druhu úveru – krátkodobý max. 1 rok, strednodobý max. 5 rokov, dlhodobý max. 10 rokov,
 • zabezpečenie - vlastná biankozmenka vystavená majiteľmi, pohľadávky z obchodného styku, nehnuteľný majetok, hnuteľný majetok, pohľadávky z obchodného styku.
Prečo úver v 365?
 • úver ti pomôže plynulo financovať potreby tvojej prevádzky, teda investície na rozvoj tvojej firmy,
 • pri posudzovaní volíme individuálny prístup, radi lepšie spoznáme teba aj tvoj biznis a úver ti nastavíme na mieru.
 • splácanie úveru si môžeš rozložiť na dlhšie časové obdobie, je to len na tebe.

Úverový rámec

 • čerpanie s účelom - možnosť čerpať jednorazovo, resp. na tranže,
 • súčet aktuálnej istiny všetkých tranží v danom okamihu nesmie prekročiť celkovú schválenú výšku úverového rámca,
 • splatnosť jednotlivých tranží nesmie prekročiť konečnú splatnosť celého úverového rámca,
 • lehota splatnosti je max. 1 rok,
 • zabezpečenie - vlastná biankozmenka vystavená majiteľmi, pohľadávky z obchodného styku, nehnuteľný majetok.
Prečo úverový rámec v 365?
 • tvoje potreby zafinancujeme efektívne a plynulo,
 • pohodlné plánovanie finančných tokov,
 • splácanie úveru si môžeš rozložiť na dlhšie časové obdobie v závislosti od potrieb a rešpektovania finančných tokov a zohľadnenia tvorby zisku a odpisov.

Projektové financovanie

Potrebuješ zafinancovať novovzniknutú spoločnosť, ktorá vznikla prioritne za účelom realizácie konkrétneho projektu? Napríklad financovanie developmentu, výstavby, financovanie nových výrobných programov, financovanie nákupu podielov spoločností a pod.

Prečo projektové financovanie v 365?
 • zafinancujeme investíciie do dlhodobého majetku (výstavba, obnova, rekonštrukcia alebo modernizácia stavieb, a pod.),
 • čerpanie je s účelom,
 • je potrebné, aby si sa na financovaní projektu podielal aspoň 20 % podielom z vlastných prostriedkov
 • splácať úver môžeš jednorázovo aj postupne, v nadväznosti na termíny a objemy generovaných prostriedkov,
 • lehota splatnosti je viac ako 1 rok, ale max. 12 rokov,
 • zabezpečenie - prioritne financovaná nehnuteľnosť a iné aktíva súvisiace s projektom; iný nehnuteľný majetok, hnuteľný majetok, obchodné podiely alebo akcie, biankozmenka vystavená majiteľmi, notárska zápisnica.

Aby bol náš web lepší 🍪

Na webe 365.bank používame cookies, ktoré pomáhajú zlepšovať tvoj používateľský zážitok, a pre anonymnú analýzu návštevnosti. Využívanie cookies si môžeš nastaviť vo svojom prehliadači alebo prostredníctvom nastavenia cookies. Viac informácií o tom, ako využívame cookies a možnosti ich dodatočného odvolania nájdeš v informáciách o ochrane súkromia aj v dokumente cookie policy.

Akceptovať všetky cookies
Nastaviť cookies