Stránka sa načítava...

Bezpečnosť je na prvom mieste. Pozri, na čo si dať pozor

Odklad splácania podnikateľských úverov

V zmysle zákona č. 67/2020 Z.z. upravujúceho opatrenia v oblasti odkladu splácania úveru súvisiaceho s obdobím pandémie, môže o odklad požiadať malý zamestnávateľ alebo iný podnikateľ – fyzická osoba.

O odklad splácania môžete požiadať počas celého obdobia pandémie, preto svoje rozhodnutie dôkladne zvážte a o odklad požiadajte, až keď si to vaša finančná situácia bude nevyhnutne vyžadovať.

V prípade, že chcete požiadať o odklad splácania úveru môžete využiť možnosti nižšie.

Odklad splácania podnikateľských úverov

Ako môžete požiadať o odklad splácania úveru

O odklad splácania môžete požiadať jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • vyplnením žiadosti o odklad splácania úveru, ktorú nám podpísanú osobou oprávnenou konať za dlžníka pošlete e-mailom na odkladsplatok@365.bank,
  • vyplnením žiadosti o odklad splácania, ktorú nám podpísanú osobou oprávnenou konať za dlžníka pošlete poštou na adresu:  365.bank, a. s., Odbor riadenia a podpory predaja, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava,
  • kontaktovaním svojho vzťahového manažéra, ak vám bol pridelený,
  • osobne na našich obchodných miestach.

Vzhľadom na súčasnú situáciu, prosím, zvážte návštevu obchodného miesta a uprednostnite podanie žiadosti o odklad splácania úveru na diaľku (e-mailom) alebo poštou.

Čo znamená odklad splácania?

Splácanie úveru si môžete odložiť maximálne o 9 mesiacov, pričom si môžete vybrať z nasledovných možností:

a)     odložiť splátky istiny úveru,

b)     odložiť splátky istiny a úrokov z úveru,

c)     odložiť splatnosť úveru splatného jednorazovo.

Odklad splácania úveru nie je možný ak:

a)     na úvere, na ktorom klient žiada o odklad splátok úveru, je klient ku dňu podania žiadosti v omeškaní viac ako 30 dní,

b)     ku 29.2.2020 bol klient na inom úvere u toho istého veriteľa v omeškaní viac ako 30 dní a vo výške viac ako 100 €,

c)     klient je ku dňu podania žiadosti v stave zlyhania

Váš úver sa však aj počas obdobia odkladu splácania úveru naďalej úročí a po skončení tohoto obdobia budete povinný tieto úroky uhradiť.

Informácia o odklade splácania úveru bude zasielaná do Úverového registra – tento odklad bude mať špeciálne označenie, aby bolo možné odlíšiť, že ide o doklad z dôvodu negatívnych dopadov pandémie.

Aby bol náš web lepší 🍪

Na webe 365.bank používame cookies, ktoré pomáhajú zlepšovať tvoj používateľský zážitok, a pre anonymnú analýzu návštevnosti. Využívanie cookies si môžeš nastaviť vo svojom prehliadači alebo prostredníctvom nastavenia cookies. Viac informácií o tom, ako využívame cookies a možnosti ich dodatočného odvolania nájdeš v informáciách o ochrane súkromia aj v dokumente cookie policy.

Akceptovať všetky cookies
Nastaviť cookies