Search
Koronavírus prevetral ľuďom finančné rezervy. Tieto tipy pomôžu reštartovať hospodárenie s peniazmi
Linda Gáliková 3 Jún 2020 lifestyle 3min čítania

Pandémia koronavírusu donútila mnohých Slovákov siahnuť po finančných rezervách. Na horšie časy však podľa našich štatistík nemyslia štyria z desiatich ľudí, a tak naštartovať ich fungovanie môže byť o čosi náročnejšie. Kedy si začať vytvárať úspory do rezervy, ako správne postupovať a hlavne ako vytrvať? Pozreli sme sa aj na to, ako sa psychicky vyrovnať so zhoršenou finančnou situáciou.

Koronakríza spôsobila výpadok príjmov nejednej slovenskej domácnosti. Stres z peňazí je pritom jedným z najčastejších, ktoré ľudia bežne prežívajú. V aktuálnej situácii navyše môže byť jeho úroveň o čosi vyššia. Aj keď sa prijaté opatrenia vlády postupne uvoľňujú, dopady pandémie a pokles ekonomiky budeme pociťovať ešte nejaký čas. Obavy zo svojej finančnej situácie má každý druhý človek.

Je dobré vedieť sa ponaučiť

„Ľudia nie sú neomylní a prirodzene robia aj chyby. Finančná oblasť je navyše špecifická v tom, že sa naše zlé rozhodnutia či nesprávne hospodárenie zvyknú opakovať. Zhoršenie našej ekonomickej situácie nemusí však nutne znamenať, že momentálny stav zostane trvalý a nemenný. Proces zmeny sa začína v okamihu, keď si naše chyby uvedomíme a snažíme sa z nich poučiť. To môžeme urobiť napríklad prostredníctvom štúdia informácií, poradenstva s odborníkmi, ale aj dlhodobou prácou na poznaní svojich návykov, myšlienok a automatických reakcií,“ hovorí psychologička Júlia Luptáková.

Práve ekonomické dosahy koronavírusu môžu mnohých priviesť k uvedomeniu si potreby cieleného vytvárania finančnej rezervy. Tí, ktorí mysleli na horšie časy už skôr, sú teraz vo výhode, a preto tri pätiny z nich plánujú sporiť aj naďalej tak ako doteraz, dokonca tretina ešte viac. Ostatní, ktorí si rezervy nevytvárali, majú teraz ideálnu príležitosť prehodnotiť svoje doterajšie návyky a hospodárenie.

Kedy začať sporiť?

Začať si odkladať na horšie časy môžeme hneď, ako sa naša aktuálna finančná situácia zlepší. Každé povolanie je zasiahnuté krízou v inom rozsahu, pričom uvoľňovanie opatrení, vrátane otvorenia škôl a škôlok, môže byť významným momentom pre začínajúci návrat do normálu, resp. do pracovného kolobehu či vznik nových príležitostí, a teda aj postupným zlepšovaním finančnej situácie domácností.

Ako na to?

Lepšie hospodáriť môžeme začať tak, že si spravíme prehľad vo svojich príjmoch a výdavkoch, vďaka čomu budeme vedieť, koľko míňame a koľko môžeme ušetriť. Zredukujme alebo zefektívnime tie výdavky, kde na to nájdeme priestor, a plaťme faktúry načas, aby sme sa vyhli zbytočným pokutám. Dlhy môžeme refinancovať a všetky ďalšie náklady plánujme. Sumu, ktorú si budeme odkladať do rezervy, je dôležité si poslať na sporenie hneď, ako nám príde výplata. Ideálne formou trvalého príkazu. Tým zabezpečíme aj pravidelnosť, ktorá je ďalším dôležitým momentom správneho prístupu k tvorbe finančných rezerv. Odkladať si peniaze na horšie časy pritom môžeme začať aj v malých sumách.

Pozor na dlhy

Počas koronakrízy sa však niektoré rodiny dostali do takej situácie, keď sú nútené riešiť zásadnejšie finančné, materiálne alebo iné problémy. Pokiaľ má človek napríklad komplikácie so splácaním úveru, je dobré proaktívne komunikovať s bankou a nastaviť si nový splátkový kalendár, resp. využiť odklad splátok. K prípadnému ďalšiemu zadlžovaniu je vhodné pristupovať veľmi opatrne a nevytvárať ďalšie dlhy, ktoré by nás dostali do dlhovej špirály. Zbystriť pozornosť by sme mali aj pri rôznych na prvý pohľad „lákavých“ ponukách od predajcov na nebankovom trhu.

Ako reakcia na pandémiu koronavírusu a jej vplyvy zároveň vzniklo niekoľko projektov, ktoré organizujú zbierky potravín, oblečenia a poskytujú aj iné formy pomoci, ako napríklad psychologické a sociálne poradenstvo. Práve tieto môžu byť veľmi užitočné.

„O túto pomoc je potrebné požiadať, ak si to situácia vyžaduje. Aj z takejto skúsenosti sa po skončení krízy môžeme poučiť a zmeniť nastavenia a stereotypy, ktoré pre nás neboli prospešné. Môžeme sa na krízu pozerať aj tak, že nás priviedla k reorganizácii starých štruktúr osobnosti. Ide o tzv. posttraumatický rast, čo znamená, že človek pocíti potrebu zmeny a je k nej mimoriadne otvorený. V takýchto prípadoch môžeme hovoriť o úspešnom zvládnutí krízy,“ uzatvára Júlia Luptáková.

Nižšie si môžete prečítať výber projektov, ktoré sa špecializujú na rôzne typy pomoci ľudom v núdzi:

Úsmev ako dar

Zabezpečuje finančnú pomoc pre dlhodobých klientov, potravinovú pomoc pre rodiny v núdzi, ako aj psychologické a sociálne poradenstvo rodinám v núdzi zdarma.

usmev.sk

02/6381 5208-9 | info@usmev.sk

Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava

Doma u Kapucínov

Zabezpečuje nefinančnú pomoc, najmä v oblasti potravín, plienok a podobne.

domaukapucinov.sk

0910 852 093 | pomoc@domaukapucinov.sk

Župné námestie 10, P. O. BOX 235 814 99 Bratislava 1

Ekocharita

Zabezpečuje pomoc vo forme poskytnutia oblečenia.

ekocharita.sk

info@ekocharita.sk

Kopčianska 16, 811 05 Bratislava

O.Z Proti Prúdu

Poskytuje možnosť zamestnať sa predajom časopisu Nota Bene

notabene.sk

02 5262 5962

Karpatská 10, 811 05 Bratislava

O.Z. Brána do života

Poskytuje azylové ubytovanie pre obete domáceho násilia, matky s deti. Zabezpečuje aj sociálno – právne a psychologické poradenstvo.

branadozivota.sk

0915 439 245 | poradna@branadozivota.sk

M. Medveďovej 4, 851 03 Bratislava

Milosrdní bratia - domov sv. Jána z Boha

Ide o stredisko osobnej hygieny, jedáleň, nízkoprahové denné a integračné centrum.

milosrdni.eu

02 4445 8020

Hattalova ul. 6, 831 03 Bratislava

Občianske združenie Fórum života

Pomáha pri riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých a slabých ľudí.

forumzivota.sk

0903 533 946 | forumzivota@forumzivota.sk

Heydukova 14, 811 08 Bratislava

IPČKO

Ide o internetovú poradňu pre mladých (resp. linku dôvery), ktorá bezplatne a anonymne poskytuje non-stop psychologickú pomoc.

ipcko.sk

0949 760 570 | ipcko@ipcko.sk

Na Vŕšku 6, 811 01 Bratislava

Ľudia ľuďom

Ide o prvý, absolútne otvorený a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku. Obsahuje databázu žiadostí o finančnú pomoc pre fyzické a právnické osoby s verejnoprospešným zámerom. Darcovia svoje príspevky posielajú adresne vždy konkrétnemu príjemcovi.

ludialudom.sk

0950 505 050 | info@ludialudom.sk

Borská 6, 841 04 Bratislava

Linda Gáliková

PR je pre mňa odvodené od slova „pravda“. Mojou prácou je, aby ste sa o nás dozvedali len pravdivé informácie. 

Prihláste sa na odber ďalších článkov