Koľko budeš platiť?

Sadzobník poplatkov
a oznámenie o úrokových
sadzbách pre fyzické osoby

Sadzobník poplatkov nadobúda platnosť dňa
25.04.2018, ktorý je zároveň dňom jej uverejnenia
a účinnosť dňa 25.04.2018 okrem ustanovení
o Podúčtoch v bode 3. a 4, ktoré nadobúda
účinnosť dňa 15.06.2018.

1.Balík služieb k osobnému účtu Účet od 365 za 0 € mesačne.

V RÁMCI ÚČTU OD 365 MAJÚ KLIENTI ZAHRNUTÉ V CENE BALÍKA SLUŽIEB NASLEDOVNÉ PRODUKTY A SLUŽBY:

 • Založenie, vedenie a zrušenie Účtu
 • Zriadenie a vedenie Služieb EB
 • Realizácia príkazu na úhradu v rámci SEPA krajín
 • Odvolanie príkazu na podnet Klienta pred realizáciou
 • Trvalý príkaz na úhradu – zriadenie, zmena, zrušenie
 • Realizácia trvalého príkazu na úhradu bezhotovostne a SEPA inkás
 • Povolenie na inkaso - zriadenie, zmena, zrušenie
 • Oznámenie o nevykonaných a odmietnutých Platobných operáciách
 • Prijatie Platby
 • Potvrdenie o vedení účtu a zostatku na Účte - elektronické
 • Vytvorenie potvrdenia o Platobných operáciách - elektronické
 • Mesačný výpis z Účtu e-mailom
 • Vydanie a vedenie jednej Platobnej karty Master Card Standard*
 • Blokácia/odblokovanie Platobnej karty
 • Výber hotovosti z Bankomatov Poštovej banky a POS terminálov na Pošte
 • Zmena PIN k Platobnej karte v Bankomatoch
 • Zmena limitov Platobnej karty
 • Informácia o zostatku na Účte prostredníctvom Platobnej karty
 • Platobné operácie Platobnou kartou za tovar a služby

* K Platobnej karte Banka môže poskytnúť vernostný program MasterCard, prevádzkovaný spoločnosťou MasterCard,
určený pre všetkých Držiteľov PK, po splnení predpísaných podmienok spoločnosťou MasterCard
(napr. program MasterCard Specials).

2.Služby dostupné majiteľovi účtu nad rámec balíka

SPOPLATNENÉ SLUŽBY

 • Potvrdenie o vedení účtu a zostatku na Účte - papierov.

  5,00 €
 • Sprostredkovanie žiadosti Klienta o vrátenie platby

  20,00 €
 • Prevydanie platobnej karty

  10,00 €
 • Opätovné zaslanie PIN

  5,00 €
 • Výber hotovosti z Bankomatu alebo POS-terminálu v akejkoľvek mene (okrem Bankomatov Poštovej banky a POS terminálov na Pošte)

  2,50 €

3.Špecifikácia podúčtov

PODÚČTY K ÚČTU OD 365

 • VLASTNOSTI PODÚČTOV

  TYP PODÚČTU – SPORENIE S CIEĽOM
 • Maximálny počet k jednému účtu

  50
 • Obmedzenia dispozícii s peňažnými prostriedkami

  Možné sú dispozície v prospech Účtu, zároveň aj dispozícia v prospech Podúčtu z účtu inej banky
 • Možnosti výberu peňažných prostriedkov

  Do výšky disponibilného zostatku;
  v mesiaci v ktotrom dôjde k výberu, bude uplatnená Znížená úroková sadzba

4.Oznámenie o úrokových sadzbách

OSOBNÉ ÚČTY

 • Účet od 365

  0,00 % (% p.a.)
 • Úroková sadzba pre nepovolený debet pre všetky typy
  osobných účtov a balíkov služieb

  Zákonný úrok z omeškania

PODÚČTY

 • Typ podúčtu – Sporenie s cieľom

  0,365 % (% p.a.)
 • Znížená sadzba v mesiaci, v ktorom Klient uskutoční výber z Podúčtu

  0,00 % (% p.a.)