Koľko budeš platiť?

Sadzobník poplatkov
a oznámenie o úrokových
sadzbách pre fyzické osoby

1.Balík služieb k osobnému účtu Účet zadarmo za 0 € mesačne.

V RÁMCI ÚČTU ZADARMO MAJÚ KLIENTI ZAHRNUTÉ V CENE BALÍKA SLUŽIEB NASLEDOVNÉ PRODUKTY A SLUŽBY:

 • Založenie, vedenie a zrušenie Účtu
 • Zriadenie a vedenie Služieb EB
 • Realizácia príkazu na úhradu v rámci SEPA krajín
 • Odvolanie príkazu na podnet Klienta pred realizáciou
 • Trvalý príkaz na úhradu – zriadenie, zmena, zrušenie
 • Realizácia trvalého príkazu na úhradu bezhotovostne a SEPA inkás
 • Povolenie na inkaso - zriadenie, zmena, zrušenie
 • Oznámenie o nevykonaných a odmietnutých Platobných operáciách
 • Prijatie Platby
 • Potvrdenie o vedení účtu a zostatku na Účte - elektronické
 • Vytvorenie potvrdenia o Platobných operáciách - elektronické
 • Mesačný výpis z Účtu e-mailom
 • Vydanie a vedenie jednej Platobnej karty Debit MasterCard pre Majiteľa*
 • Vydanie a vedenie digitálnej platobnej karty Digital Debit Mastercard pre Majiteľa*
 • Blokácia/odblokovanie Platobnej karty
 • Výber hotovosti z Bankomatov 365.bank
 • Zmena PIN k Platobnej karte v Bankomatoch, v mobilnej aplikácii a službách EB
 • Zmena limitov Platobnej karty
 • Informácia o zostatku na Účte prostredníctvom Platobnej karty
 • Platobné operácie Platobnou kartou za tovar a služby

* K Platobnej karte Banka môže poskytnúť vernostný program MasterCard, prevádzkovaný spoločnosťou MasterCard,
určený pre všetkých Držiteľov PK, po splnení predpísaných podmienok spoločnosťou MasterCard
(napr. program MasterCard Specials).

2.Balík služieb k osobnému účtu Účet plus za 5 € mesačne.

V RÁMCI ÚČTU ÚČET PLUS MAJÚ KLIENTI NAVYŠE OD OSOBNÉHO ÚČTU ÚČET ZADARMO ZAHRNUTÉ V CENE BALÍKA SLUŽIEB NASLEDOVNÉ PRODUKTY A SLUŽY:

 • Štyri výbery hotovosti z Bankomatu alebo POS-terminálu inej banky v akejkoľvek mene alebo POS terminálov na Pošte
 • Vydanie a vedenie jednej Platobnej karty Debit MasterCard pre Disponenta*
 • Vydanie a vedenie digitálnej platobnej karty Digital Debit Mastercard pre Disponentov*

* K Platobnej karte Banka môže poskytnúť vernostný program MasterCard, prevádzkovaný spoločnosťou MasterCard,
určený pre všetkých Držiteľov PK, po splnení predpísaných podmienok spoločnosťou MasterCard
(napr. program MasterCard Specials).

3.Služby dostupné nad rámec vyššie uvedených balíkov služieb

SPOPLATNENÉ SLUŽBY

 • Potvrdenie o vedení účtu a zostatku na Účte - papierové

  5,00 €
 • Sprostredkovanie žiadosti Klienta o vrátenie platby

  20,00 €
 • Znovuvydanie Platobnej karty neembosovanej – Debit Mastercard

  10,00 €
 • Vydanie/obnova Platobnej karty neembosovanej pre Disponenta – Debit Mastercard

  10,00 €
 • Mesačný poplatok za vedenie Platobnej karty neembosovanej pre Disponenta – Debit Mastercard

  1,50 €
 • Výber hotovosti z Bankomatu alebo POS-terminálu inej banky v akejkolvek mene alebo POS terminálov na Pošte

  2,50 €

4.Špecifikácia podúčtov

PODÚČTY K ÚČTU OD 365

 • VLASTNOSTI PODÚČTOV

  TYP PODÚČTU
 •  

  SPORENIE
  SYSLENIE
 • Maximálny počet k jednému účtu

  50
  1
 • Obmedzenia dispozícii s peňažnými prostriedkami

  Možné sú dispozície v prospech Účtu, zároveň aj dispozícia v prospech Podúčtu z účtu inej banky
  Možné sú dispozície len v prospech Účtu a zároveň v prospech Podúčtu z Účtu
 • Možnosti výberu peňažných prostriedkov

  Do výšky disponibilného zostatku; v mesiaci v ktorom dôjde k výberu, bude uplatnená Znížená úroková sadzba
  Do výšky disponibilného zostatku; v mesiaci, v ktorom dôjde k výberu, bude uplatnená Znížená úroková sadzba
 • Ďalšie podmienky zriadenia

  -
  Voľba jedného sporiaceho pravidla
 • Typy sporiacich pravidiel

  -
  Zaokrúhľovanie platieb pri platbe platobnou kartou alebo Bezcentový účet
 • Možnosť posielania Peňazí s5

  Nie
  Áno
 • Ďalšie podmienky

  -
  Na Syslenie budú zúčtované prostriedky len z prvých 100 vykonaných Platobných operácií v príslušnom kalendárnom mesiaci a na každú ďalšiu Platobnú operáciu sa sporiace pravidlo neuplatní

Typy sporiacich pravidiel Syslenie

 1. Zaokrúhľovanie platieb pri platbe Platobnou kartou

  Sporenie sa realizuje formou zaokrúhľovania súm Platobných operácií pri platení Platobnou kartou. Rozdiel medzi platenou sumou a sumou po zaokrúhlení v zmysle zvoleného pravidla sa automaticky zúčtuje na Podúčet Syslenie. Možnosti zaokrúhľovania na najbližšie celé 1, 5 a 10 €.
  • Príklad zaokrúhľovania na 1 euro nahor

   Klient platí 10,35 € Platobnou kartou – uhrádzaná suma sa zaokrúhli na jedno celé euro nahor, t. j. na sumu 11 €. Rozdiel medzi platenou sumou a zaokrúhlenou sumou je 0,65 € – suma 0,65 € sa automaticky vo forme SEPA platby zúčtuje na Podúčet Syslenie.

 2. Bezcentový účet

  Pri každej realizovanej kreditnej a debetnej Platobnej operácii sa zostatok na Účte zaokrúhli na celú sumu (smerom nadol). Zostatok na Účte bude vždy len v celých eurách. Suma v centoch sa automaticky zúčtuje na Podúčet Syslenie.
  Bez ohľadu na typ zvoleného sporiaceho pravidla sa pri Podúčte Syslenie aplikuje obmedzenie, v zmysle ktorého bude na Podúčet zúčtovaná suma určená podľa príslušného sporiaceho pravidla z prvých 100 Platobných operácii vykonaných v príslušnom kalendárnom mesiaci a na každú ďalšiu Platobnú operáciu sa sporiace pravidlo neuplatní.

5.Oznámenie o úrokových sadzbách

OSOBNÉ ÚČTY

 • Účet zadarmo, Účet plus

  0,00 % (% p.a.)
 • Úroková sadzba pre nepovolený debet pre všetky typy
  osobných účtov a balíkov služieb

  Zákonný úrok z omeškania

PODÚČTY

 • Typ podúčtu – Sporenie

  0,365 % (% p.a.)
 • Typ podúčtu – Syslenie

  3,65 % p.a.
  z prvých 100 Platobných operácii v kalendárnom mesiaci v zmysle pravidiel Podúčtu Syslenie
 • Znížená sadzba v mesiaci, v ktorom Klient uskutoční výber z Podúčtu

  0,00 % (% p.a.)

6.Sadzobník poplatkov a oznámenie o úrokových sadzbách pre spotrebiteľské úvery

Informácie o úrokových sadzbách a poplatkoch pre spotrebiteľský úver nájdeš v tomto dokumente.

7.Kurzový lístok a výmenné kurzy

Pre zúčtovanie transakcií v cudzích menách využívame kurzový lístok našej materskej banky. Platba bude najskôr zarezervovaná  kurzom kartovej spoločnosti Mastercard a následne v priebehu pár dní zúčtovaná kurzom Poštovej banky platným zo dňa uskutočnenia transakcie. Kurz banky a kartovej spoločnosti sa pritom môže líšiť. Dôvodom vzniku tohto rozdielu je fakt, že bankový výmenný kurz zohľadňuje to, že banka stanovuje pre každú menu tzv. spread, ktorým kryje náklady voči výkyvom mien.