Stránka sa načítava...

Bezpečnosť je na prvom mieste. Pozri, na čo si dať pozor

Zrušenie poistenia schopnosti splácať úver

Krok 1/4:

To správne rozhodnutie...

 

Predtým než sa rozhodneš, ti pripomíname, že ak už prešlo 6 mesiacov od podpisu Zmluvy o úvere na bývanie, svoju hypotéku si už nebudeš vedieť dopoistiť. Preto ti radíme sa najprv poradiť s našimi kolegami v pobočke.

Nezabudni, že...

... ak si mal/a na úvere dohodnutú zľavu za poistenie schopnosti splácať úver na bývanie, táto zľava sa ti zruší a bude ti navýšená úroková sadzba.

Krok 2/4:

Ideš do toho?

 

O zrušenie vieš ako hlavný/á žiadateľ/ka požiadať v ktorejkoľvek pobočke. Za túto zmenu zaplatíš sumu podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov.

 

Krok 3/4:

Teraz sme na rade my

 

Tvoju žiadosť o zrušenie poistenia spracujeme a kontaktujeme ťa hneď ako bude pripravený dodatok k Zmluve o úvere na bývanie na podpis.

Krok 4/4:

A čo nasleduje potom?

 

Po našom spracovaní bude potrebné podpísať dodatok k Zmluve o úvere na bývanie. Na podpis príďte, prosím, na pobočku všetci účastníci úverového vzťahu.

 

V prípade, ak bude dodatok účinný ešte pred zaplatením prvej mesačnej splátky od založenia poistenia, tak poistenie schopnosti splácať úver na bývanie zaniká od začiatku.

 

V ostatných prípadoch ti poistenie zanikne až v posledný deň mesiaca, v ktorom dodatok nadobudne účinnosť.