Stránka sa načítava...

Bezpečnosť je na prvom mieste. Pozri, na čo si dať pozor.

Vyhlásenie banky k ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

365.bank, a. s., jej štatutárni zástupcovia, vedúci aj radoví zamestnanci si uvedomujú závažnosť a spoločenskú nebezpečnosť legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (ďalej len „legalizácia"), ako aj aktuálnosť a naliehavosť plnenia úloh stanovených slovenskou, českou a európskou legislatívou, ako aj z odporúčaní FATF. V záujme ich zabezpečenia má banka spracovanú koncepciu ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, vlastný program činnosti zameraný na boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, predovšetkým v nasledovných oblastiach:

 • základné faktory pre hodnotenie rizikovosti klientov, obchodných vzťahov, druhov obchodov, ako aj rizikové faktory jednotlivých obchodných operácií, ktoré sú premietnuté do prehľadu foriem neobvyklých obchodných operácií,
 • požiadavky na vykonanie starostlivosti vo vzťahu ku klientovi v závislosti od rizika legalizácie,
 • metodiku postupu pri predchádzaní legalizácie a pri jej odhaľovaní, ktorej základom je spoľahlivé vykonávanie a overovanie identifikácie zákonom predpísaným spôsobom, postupy pre posudzovanie obvyklostí obchodných operácií a monitorovanie klientov a ich obchodných operácií,
 • postupy na odmietnutie, zdržanie a ohlásenie neobvyklej obchodnej operácie, ak by jej vykonaním mohlo dôjsť k legalizácii,
 • obsah a harmonogram odbornej prípravy zamestnancov.
  Banka v súvislosti s vykonávaním základnej starostlivosti vo vzťahu ku klientom zabezpečuje nasledovné:
 • identifikácia a verifikácia klienta na základe zozbieranej dokumentácie ako aj dodatočných informácií,
 • posúdenie rizikovosti klienta z hľadiska ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu,
 • schválenie nového obchodné vzťahu, opakované vyhodnocovane a kontrolu obchodného vzťahu klienta na základe rizika legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu vo vzťahu ku klientovi.
 • neuzavrie obchodný vzťah a neuskutoční obchod s anonymným klientom alebo s tzv. „shell bankou",
 • zisťuje, či klient alebo konečný užívateľ výhod nie je politicky exponovanou osobou alebo osobou, na ktorú boli vyhlásené medzinárodné sankcie,
 • pri klientoch právnických osobách - podnikateľoch, združeniach majetku a fyzických osobách podnikateľoch vždy identifikuje konečných užívateľov výhod, zisťuje vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru klienta a žiada aj overenie identifikácie za fyzickej prítomnosti v banke alebo iným zákonom určeným spôsobom,
 • zisťuje informácie o účele a plánovanej povahe obchodného vzťahu, vykonáva monitorovanie obchodného vzťahu a obchodných operácií, zisťuje pôvod finančných prostriedkov použitých v obchodnej operácii a vyžaduje na tento účel relevantné doklady a informácie o klientoch,
 • archivácia záznamov desať rokov po skončení obchodného vzťahu, alebo po vykonaní transakcie.

S cieľom identifikovať a blokovať transakcie, pri ktorých existuje podozrenie na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu, banka zabezpečuje v súlade s platnou legislatívou, kontinuálny monitoring transakcií klientov, vrátane kontroly, či sa zúčastnené strany nachádzajú na zozname vysoko rizikových krajín.
Vyššie uvedené opatrenia sú zamerané predovšetkým na prevenciu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, ako aj na ochranu klienta banky. Banka k nim pristupuje s plnou vážnosťou a vykonáva ich z dôvodu svojej ochrany pred zneužitím na pranie špinavých peňazí a celospoločensky naliehavej požiadavky ochrany pred terorizmom, z toho dôvodu sa členovia štatutárneho orgánu zaviazali na dodržiavanie týchto zásad v zmysle Stanov Poštovej banky, a.s. spolu so zamestnancami banky v zmysle Nariadenia v Programe činnosti banky v ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.
Banka ma nastavené účinné postupy a procesy na ohlasovanie neobvyklých obchodných operácii Finančnej spravodajskej jednotke.
Dôsledná identifikácia a overovanie identifikácie klientov, a požadovanie súvisiacich dokladov, a ďalších informácií môže vo Vás vyvolávať pocit prílišného administratívneho zaťaženia, chceme ju však chápať ako našu spoločnú daň v záujme bezpečnosti každého z nás, a zároveň aj ako ochranu pred zneužitím Vašich prostriedkov osobami využívajúcimi nelegálne a podvodné praktiky.

Aby bol náš web lepší 🍪

Na webe 365.bank používame cookies, ktoré pomáhajú zlepšovať tvoj používateľský zážitok, a pre anonymnú analýzu návštevnosti. Využívanie cookies si môžeš nastaviť vo svojom prehliadači alebo prostredníctvom nastavenia cookies. Viac informácií o tom, ako využívame cookies a možnosti ich dodatočného odvolania nájdeš v informáciách o ochrane súkromia aj v dokumente cookie policy.

Akceptovať všetky cookies
Nastaviť cookies