Stránka sa načítava...

Finančné údaje v zmysle opatrenia NBS

Informácie o finančných údajoch v zmysle opatrenia NBS za jednotlivé obdobia.

Informácie o finančných ukazovateľoch

Štvrťročné zverejňovanie informácií podľa Opatrenia NBS č.16 z 2014 a podľa VIII.časti Nariadenia (EÚ) č.575 z 2013 k 30.9.2023
Polročné zverejňovanie informácií podľa Vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021_763 k 30.6.2023
Štvrťročné zverejňovanie informácií podľa Opatrenia NBS č.16 z 2014 a podľa VIII.časti Nariadenia (EÚ) č.575 z 2013 k 30.6.2023
Štvrťročné zverejňovanie informácií podľa Opatrenia NBS č.16 z 2014 a podľa VIII.časti Nariadenia (EÚ) č.575 z 2013 k 31.3.2023
Ročné zverejňovanie informácií podľa Opatrenia NBS č.16 z 2014 a podľa VIII.časti Nariadenia (EÚ) č.575 z 2013 k 31.12.2022
Polročné zverejňovanie informácií podľa Vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021_763 k 31.12.2022
Štvrťročné zverejňovanie informácií podľa Opatrenia NBS č.16 z 2014 a podľa VIII.časti Nariadenia (EÚ) č.575 z 2013 k 31.12.2022
Polročné zverejňovanie informácií podľa Vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021_763 k 30.06.2021.pdf
Štvrťročné zverejňovanie informácií podľa Opatrenia NBS č.16 z 2014 a podľa VIII.časti Nariadenia (EÚ) č.575 z 2013 k 30.9.2022
Polročné zverejňovanie informácií podľa EBA (GL) 2020_07 k expozíciám podliehajúcim opatreniam v reakcii na krízu COVID-19 k 30.6.2022
Štvrťročné zverejňovanie informácií podľa Opatrenia NBS č.16 z 2014 a podľa VIII.časti Nariadenia (EÚ) č.575 z 2013 k 30.6.2022
Polročné zverejňovanie informácií podľa Vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021_763 k 30.6.2022
Štvrťročné zverejňovanie informácií podľa opatrenia NBS č.16 Z 2014 a podľa VIII.časti nariadenia (EÚ) č.575 Z 2013 k 31.3.2022
Štvrťročné zverejňovanie informácií podľa Opatrenia NBS č.16 z 2014 a podľa VIII.časti Nariadenia (EÚ) č.575 z 2013 k 30.9.2022
Ročné zverejňovanie informácií podľa Opatrenia NBS č.16 z 2014 a podľa VIII.časti Nariadenia (EÚ) č.575 z 2013 k 31.12.2021
Polročné zverejňovanie informácií podľa EBA (GL) 2020_07 k expozíciám podliehajúcim opatreniam v reakcii na krízu COVID-19 k 31.12.2021
Polročné zverejňovanie informácií podľa Vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021_763 k 31.12.2021
Štvrťročné zverejňovanie informácií podľa Opatrenia NBS č.16 z 2014 a podľa VIII.časti Nariadenia (EÚ) č.575 z 2013 k 31.12.2021
Štvrťročné zverejňovanie informácií podľa Opatrenia NBS č.16 z 2014 a podľa VIII.časti Nariadenia (EÚ) č.575 z 2013 k 30.09.2021
Polročné zverejňovanie informácií podľa EBA (GL) 2020_07 k expozíciám podliehajúcim opatreniam v reakcii na krízu COVID-19 k 30.06.2021.pdf
Štvrťročné zverejňovanie informácií podľa Opatrenia NBS č.16 z 2014 a podľa VIII.časti Nariadenia (EÚ) č.575 z 2013 k 30.06.2021
Archív