Stránka sa načítava...

Mimosúdne riešenie sporov

Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov pre klienta, ktorý je spotrebiteľom:

365.bank, a. s. týmto v zmysle ustanovenia § 93b zákona č. 483/2001 Z. z. Zákona o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia § 91 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje klientovi, ktorý je spotrebiteľom, informáciu o možnosti riešiť spory súvisiace s bankovými obchodmi vrátane sporov súvisiacich s poskytovaním platobných služieb medzi 365.bank, a. s. a klientom formou alternatívneho riešenia sporov, a to prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktoré sú oprávnené riešiť tieto spory.
Spotrebiteľ je oprávnený možnosť riešenia sporu formou alternatívneho riešenia sporov využiť podľa vlastnej voľby vrátane výberu príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Informácia o možnosti rozhodcovského riešenia sporov pre klienta, ktorý nie je spotrebiteľom:

365.bank, a. s. týmto v zmysle ustanovenia § 93b zákona č. 483/2001 Z. z. Zákona o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia § 93 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje klientovi, ktorý nie je spotrebiteľom, informáciu o možnosti riešiť spory súvisiace s bankovými obchodmi vrátane sporov súvisiacich s poskytovaním platobných služieb medzi 365.bank, a. s. a klientom mimosúdne mediáciou v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo riešiť spor formou rozhodcovského riešenia sporov v zmysle zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na subjekt alternatívneho riešenia sporov za podmienky, že 365.bank, a. s. mu na jeho reklamáciu:
i) odpovedala zamietavo alebo ii) neodpovedala v lehote podľa Reklamačného poriadku 365.bank, a. s.
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Na uvedenej webovej stránke klient nájde bližšie informácie o príslušnom subjekte alternatívneho riešenia sporov, ako aj o ďalších podmienkach, na základe ktorých sa môže na tento subjekt obrátiť.

Aby bol náš web lepší 🍪

Na webe 365.bank používame cookies, ktoré pomáhajú zlepšovať tvoj používateľský zážitok, a pre anonymnú analýzu návštevnosti. Využívanie cookies si môžeš nastaviť vo svojom prehliadači alebo prostredníctvom nastavenia cookies. Viac informácií o tom, ako využívame cookies a možnosti ich dodatočného odvolania nájdeš v informáciách o ochrane súkromia aj v dokumente cookie policy.

Akceptovať všetky cookies
Nastaviť cookies