Stránka sa načítava...

Spracúvanie osobných údajov

Žiadateľ udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov, v rozsahu: meno, priezvisko, číslo mobilného telefónu, emailová adresa (ďalej len „Osobné údaje“), spoločnosti 365.bank, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO : 31 340 890 (ďalej len „Banka“), v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), a to výlučne za účelom kontaktovania ohľadom ponuky produktov a služieb, o ktoré poskytnutie má žiadateľ záujem (ďalej len „účel“).

Tento súhlas žiadateľ udeľuje najviac na čas nevyhnutný na dosiahnutie splnenia účelu, najdlhšie však na dobu 6 mesiacov od poskytnutia Osobných údajov.

Žiadateľ berie na vedomie, že súhlas je dobrovoľný a môže ho kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti doručenej Banke, alebo osobne na obchodnom mieste Banky. Zároveň berie na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov vyplývajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Viac informácií o dôležitosti poskytnutia súhlasu, o právach dotknutých osôb a podrobnostiach spracovania osobných údajov sú dostupné na webovej stránke www.365.bank v časti Informácie v dokumente Informácie o ochrane osobných údajov.

Tento dokument nie je ponukou ani záväzkom Banky na poskytnutie služieb.

Aby bol náš web lepší 🍪

Na webe 365.bank používame cookies, ktoré pomáhajú zlepšovať tvoj používateľský zážitok, a pre anonymnú analýzu návštevnosti. Využívanie cookies si môžeš nastaviť vo svojom prehliadači alebo prostredníctvom nastavenia cookies. Viac informácií o tom, ako využívame cookies a možnosti ich dodatočného odvolania nájdeš v informáciách o ochrane súkromia aj v dokumente cookie policy.

Akceptovať všetky cookies
Nastaviť cookies