Právne info a dokumenty

Informácie o PSD 2 smernici nájdete na nasledujúcej stránke Informácie k PSD 2

Zoznam úkonov a zmien, kde sa vyžaduje použitie diskrétneho údaja nájdete na stránke Zoznam služieb poskytovaných prostredníctvom infolinky

Obchodné podmienky

Informácie pre klienta

Podmienky používania stránky

Štatúty súťaží a kampaní

Chceš vedieť viac? Ozvi sa na: hello@365.bank