Stránka sa načítava...

MiFID II – Ochrana investora a súvisiace dokumenty

365.bank, a. s. je banka s povolením na poskytovanie investičných služieb a investičných činností v súlade so zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách (ďalej aj „ZoCP“).

S cieľom zaistiť vyššiu transparentnosť obchodovania na finančných trhoch a posilniť ochranu investora bola prijatá smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi (tzv. smernica MiFID II - skratka MiFID vznikla z anglického názvu smernice Markets in Financial Instruments Directive).

V súlade s legislatívnymi požiadavkami ZoCP a MiFID II, ktoré sú účinné od 3. 1. 2018, 365.bank upravila svoje postupy a pravidlá, ktorými sa riadi pri poskytovaní investičných služieb, investičných činností a vedľajších činností. 365.bank poskytuje všetkým svojim klientom v zrozumiteľnej forme všetky informácie, ktoré sú potrebné na to, aby klient porozumel charakteru a rizikám investičnej služby, konkrétnemu druhu finančného nástroja a následne zodpovedne prijal investičné rozhodnutia.

 

Medzi dôležité požiadavky MiFID II patrí systém kategorizácie klientov, na základe ktorého 365.bank vykonáva kategorizáciu všetkých klientov do jednej z troch kategórií:

 

  • Oprávnená protistrana
  • Profesionálny klient
  • Neprofesionálny klient

 

Informácie o práve klienta požiadať o zmenu svojej kategórie a o následkoch zmeny kategórie sú dostupné v dokumente Pravidlá a postupy členenie klientov do kategórii, uvedenom v sekcii Dokumenty nižšie.

 

365.bank v súlade s MiFID II a ZoCP pri vykonávaní pokynov vždy postupuje tak, aby bol dosiahnutý najlepší možný výsledok pre klienta. Primerané opatrenia, pomocou ktorých pri vykonávaní pokynov klientov postupuje sú uvedené v dokumente Stratégia vykonávania, postupovania a alokácie Pokynov. 365.bank Stratégiu vykonávania, postupovania a alokácie Pokynov pravidelne aktualizuje a posudzuje kvalitu jednotlivých miest výkonu a každoročne zverejňuje päť najlepších miest vykonávania pokynov.

Medzi investičné služby, investičné činnosti a vedľajšie služby, ktoré banka poskytuje patria:

Obchodovanie na finančných trhoch;

  • Nákup a predaj cenných papierov;
  • Úschova a správa cenných papierov;
  • Prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa podielových fondov jej dcérskej spoločnosti 365.invest, správ. spol., a. s., pričom bližšie informácie o investovaní a investičnom sporení sú dostupné na jej webovom sídle 365invest.sk

Aby bol náš web lepší 🍪

Na webe 365.bank používame cookies, ktoré pomáhajú zlepšovať tvoj používateľský zážitok, a pre anonymnú analýzu návštevnosti. Využívanie cookies si môžeš nastaviť vo svojom prehliadači alebo prostredníctvom nastavenia cookies. Viac informácií o tom, ako využívame cookies a možnosti ich dodatočného odvolania nájdeš v informáciách o ochrane súkromia aj v dokumente cookie policy.

Akceptovať všetky cookies
Nastaviť cookies