Zoznam služieb poskytovaných prostredníctvom infolinky
Zoznam služiebKto môže realizovať úkonOverenie Diskrétnym údajom 
Klient
Zmena telefónneho čísla spárovaného s aplikáciou Klient
Zmena emailu spárovaného s aplikáciou Klient
Deaktivácia spárovaného zariadenia Klient  
Preposlanie prihlasovacieho mena do IB Klient
Nastavenie hesla na aktiváciu Klient
Blokovanie prístupu do IB Klient  
Odblokovanie prístupu do IB Majiteľ
Zmena poskytnutých súhlasov Majiteľ
Zadanie novej žiadosti - Reklamácia Klient  
Nahlasovanie nefunkčností a výpadkov Klient  
Osobný účet 
Pridanie Disponenta  Majiteľ
Servisovanie Disponenta Klient
Blokovanie OÚ Klient  
Odblokovanie OÚ Majiteľ
Platobné karty
Žiadosť o vydanie, prevydanie a odblokovanie platobnej karty k účtu Majiteľ
Zablokovanie platobnej karty k účtu Klient  
Zriadenie a servisovanie platobnej karty pre Disponenta  Majiteľ
Aktivácia/deaktivácia platobnej karty pre služby NFC za Klienta Klient
Platobný styk
Odvolanie inkasa po realizácií (refund) Majiteľ  
Odvolanie inkasa pred realizáciou (refusal) Majiteľ  
Zmena typu ochrany účtu voči inkasu Majiteľ  
Zaradenie inkasanta do zoznamu zakázaných CIDov Majiteľ  
Reklamácia - Sprostredkovanie vrátenia platby Majiteľ

✓ len po overení Diskrétnym údajom